CAAS

location: Beograd

Centar za antiautoritarne studije je neprofitno udruženje građana osnovano u januaru 2015. godine sa ciljem edukacije građana o važnosti i metodama očuvanja pluralnog građanskog društva liberalne demokratije, kao i o opasnostima autoritarnih političkih sistema i metodama nenasilne borbe protiv istih. Članica smo mreže European Students For Liberty.

Centar za antiautoritarne studije je neprofitna organizacija sa ciljem promocije i zaštite neograničene slobode govora i osnaživanja mladih novinara i umetnika za profesionalni uspeh i promociju klasično liberalnih vrednosti.

CAAS je udruženje građana posvećeno zaštiti i promociji slobode govora i štampe, kao i osnaživanju mladih novinara, umetnika i društvenih aktivista.