Business Info Group

location: Beograd

Business Info Group je u potpunosti posvećen stvaranju kvalitetnih poslovnih sadržaja i informisanju javnosti radi unapredjenja komunikacije i povezivanja svih subjekata u poslovnom svetu, kako u zemlji tako i van njenih granica.

Business Info Group teži da postane vodeća regionalna kompanija sa projektima koji će doprinositi razvoju komunikacije, edukacije i poslovanja svih zainteresovanih subjekata u društvenom životu regiona. Business Info Group je medijska kuća koja u svom delokrugu rada ima širok spektar delatnosti iz oblasti poslovnog novinarstva, poslovnog konsaltinga i organizacije dogadjaja.

Glavni projekti kojima se Business Info Group bavi su:
- Mesečni časopis "Nova ekonomija”
- Osmišljavanje i organizacija konferencija, foruma i okruglih stolova
- Organizacija dogadjaja za potrebe klijenata
- Godišnja edicija "Banke i osiguranja u Srbiji i zemljama regiona”
- Godišnja edicija "Lideri društvene odgovornosti"
- Godišnja edicija "Lideri stranog biznisa i top izvoznici”
- Medijske obuke za kampanje i organizacije
- Medijski konsalting
- Foto sesije za kompanije i institucije