Bulgarian Academy of Science

location: Sofija

Bugarska akademija nauka je posvećena razvoju nauke u skladu sa univerzalnim ljudskim vrednostima i nacionalnim interesima zemlje i promoviše poboljšanje intelektualnog i materijalnog bogatstva bugarskog naroda.

Telefon: +359 2 979 53 33

Internet stranica:

E-mail: pr-ban@cu.bas.bg