Blumen Group

location: Beograd

Blumen group d.o.o. je osnovan 1990. godine. Deset godina smo se uspešno bavili proizvodnjom i trgovinom, usavršavajući svoje menadžerske i komunikacijske sposobnosti. Od 2000. godine smo proširili sferu delovanja i nastavili da prenosimo stečena znanja iz oblasti komunikacija, odnosa s javnošću i marketinga drugim kompanijama.

Danas iza sebe imamo više od dvadeset samostalnih autorskih projekata, sedam godina rada na unapređenju inovativnosti malih i srednjih preduzeća, više od 90 klijenata, sedam godina rada na projektima korporativne društvene odgovornosti, deset godina predanog rada u kulturi zbog koga smo prepoznati kao pioniri kreativnih industrija u Srbiji…. i – tim saradnika koji su obrazovanjem i radnim iskustvom specijalizovani u oblastima komunikacija, istraživanja, analiza tržišta, novinarstva, dizajna, marketinga i privrede.

Blumen group je agencija specijalizovana za strateško komuniciranje, tržišno pozicioniranje, marketing i odnose s javnošću. U svom dosadašnjem radu negovala je dva osnovna pravca – konsalting (pogotovo za mala i srednja preduzeća) i projektno poslovanje (osmišljavanje i realizacija projekata u oblastima u kojima imamo dugogodišnje iskustvo na tržištu).

Blumen group je pogotovo prepoznatljiv kao specijalizovana agencija za komunikacijski menadžment, odnose s javnošću, sponsorship menadžment i networking u oblasti kulture i umetnosti, kulturnih manifestacija, institucija i organizacija koje se bave stvaralaštvom u Srbiji.

Zbog toga smo u 2006. godini bili među prvim laureatima priznanja BIZART za strateško partnerstvo koje smo ostvarili sa BITEF festivalom u periodu 2002-2006. godine. Priznanje je ustanovilo Ministarstvo kulture R Srbije u saradnji sa USAID-om, sa namerom podsticanja novih mehanizama finansiranja kulture i razvoja jake, višestruke i održive veze između sektora kulture i poslovnog sektora.