BEST Novi Sad

location: Novi Sad

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST (Board of European Students of Technology) iz Novog Sada je neprofitna, apolitična studentska organizacija.

Novosadski ogranak međunarodnog udruženja studenata tehnike Evrope – BEST je jedan od 96 lokalnih BEST grupa, koje se nalaze na isto toliko univerziteta u 33 države širom Evrope. Od osnivanja 1989. godine, pa sve do danas BEST nudi mogućnost unapređenja studenata kroz stručne akademske seminare komplementarnog obrazovanja, saradnje i razmene između studenata širom Evrope, kao i učešće naših studenata na inženjerskim takmičenjima i brojnim radionicama na kojima mogu unaprediti svoja znanja i veštine. Glavni prioritet BEST-a je povezivanje univerziteta, studenata i kompanija.

BEST Novi Sad je osnovan 2005. godine sa ciljem unapređenja studenata novosadskog univerziteta. Do 2014. godine preko 350 naših studenata posetilo je neki od evropskih univerziteta kako bi pohađali akademski seminar ili prisustvovali nekom od neformalnih skupova i upoznalo se sa drugim kulturama, kao i kolegama širom Evrope. Ugostili smo preko 300 stranih studenata u Novi Sad koji su pohađali neki od naših akademskih seminara ili neformalnih skupova i uverili se u kvalitet našeg obrazovanja. Upoznali smo ih sa lepotama Novog Sada i Srbije, našom kulturom i običajima.

Naša lokalna BEST grupa je za 9 godina svog postojanja organizovala 8 akademskih seminara, 6 inženjerskih takmičenja, nekoliko programerskih takmičenja, 4 kongresa studenata tehnike južne i jugoistočne Evrope, veliki broj internih događaja namenjenih članovima BEST-a, a u cilju unapređenja servisa koje pružamo studentima, univerzitetima i kompanijama. Takođe, organizovali smo brojne seminare, radionice i treninge za studente Univerziteta u Novom Sadu.

Studenti naše organizacije stiču znanja i iskustva iz pisanja i upravljanja projektima, unapređuju organizacione sposobnosti, uče se timskom radu i kroz brojne radionice i aktivnosti stiču mnoga druga znanja i veštine. Svi servisi našeg udruženja su besplatni za studente Univerziteta u Novom Sadu. Sastanci našeg udruženja se održavaju jednom nedeljno u prostorijama Tehnološkog fakulteta. Tačne termine sastanaka možete pratiti na našoj Facebook stranici.