BEST Niš

location: Niš

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna i apolitična studentska organizacija koju sačinjavaju i vode isključivo studenti. Organizaciju čini 97 lokalnih BEST grupa na isto toliko univerziteta, sa preko 3300 aktivnih članova u 34 zemlje širom Evrope. Svaka od ovih grupa ima svoj lokalni izvršni odbor i organizuje brojne lokalne i internacionalne događaje (projekte).

Glavna aktivnost BEST-a je omogućavanje komplementarnog obrazovanja za studente, odnosno značajne dopune obrazovanju pored već obezbeđenog na fakultetima. Pored toga, BEST omogućava povezivanje studenata i njihovih budućih poslodavaca, a takođe, nastoji da doprinese aktivnom učešću studenata u procesu unapređenja obrazovnog programa na univerzitetima.

Lokalna BEST grupa Niš je zvanično u članstvo BEST-a primljena 12. januara 2007. godine. Izvršni organ naše lokalne BEST grupe je sedmočlani tim koji se menja na svakih godinu dana izborima na redovnoj godišnjoj skupštini koja se održava jula svake godine.