Belexpo d.o.o.

location: Beograd

Komapnija Belexpo se od 1995. godine uspešno bavi organizacijom sajamskih manifestacija u regionu. Belexpo sajamove organizuje u saradnji sa resornim ministarstvima, privrednim komorama i partnerima koji su usko vezani za određenu oblast. Belexpo oraganizuje manifestacije namenjene široj publici kao i specijalizovane sajmove namenjene usko stručnoj javnosti.

Dosadašnje iskustvo pomoglo nam je da na najbolji način izađemo u susret potrebama tržišta i omogućimo kompanijama koje učestvuju na našim manifestacijama da se na najbolji način predstave svojoj ciljnoj grupi.

Realizacija proekata efikasna je zahvaljujući stručnom timu Belexpa i podršci brojnih državnih institucaja, strukovnih udruženja i uglednih kompanija koje iz godine u godinu predstavljaju svoje proizvode i usluge na našim manifestacijama.

Telefon: +381 11 263 22 28

Internet stranica:

E-mail: info@belexpo.rs