Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

location: Kruševac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija formirana i registrovana 2003. godine. Grupa entuzijasta motivisana idejom, željom i potrebom da sistem kvaliteta postane uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost je pokrenula inicijativu za osnivanje ove asocijacije. Želja ljudi koji su kvalitet shvatili kao imperativ uspešnog poslovanja je ostvarena danom registrovanja asocijacije kod nadležnih državnih organa.

Iza Asocijacije stoji veoma uspešan sedamnaestogodišnji rad i izuzetno zalaganje svih članova, a posebno onih koji su na čelu asocijacije. Rasinski okrug je bio pogodno i plodno tle za nicanje semena kvaliteta, pa se iz tog razloga započelo sa intezivnim radom koji i danas traje i koji se proširio i na ostale delove Srbije. U dogovoru o saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije 2006. godine, teži se formiranju Podružnica Asocijacije u svakom gradu gde postoji kancelarija Unije poslodavaca Srbije.

Od svog osnivanja AKS je organizator Naučno stručnog skupa čiji je slogan „Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“ i koji se već tradicionalno održava poslednje nedelje novembra ili prve nedelje decembra . Do sada je održano šesnaest naučno stručnih skupova, na kojima su obrađene mnogobrojne tematske oblasti koje su bile izuzetno intersantne, čak i onima kojima kvalitet nije bio primarna oblast interesovanja. Većina ovih skupova je realizovana bez obavezne kotizacije.

Rad svih angažovanih osoba je bio bez nadoknade, zasnovan na volonterskom angažovanju. Skupovi su otvoreni za sve one koji žele da čuju kako unaprediti poslovanje, uskladiti ga sa zahtevima međunarodnih standarda i kako biti konkurentan na tržištu. Na ovim skupovima je u proteklom periodu edukovano više od 5000 ljudi. Zadovoljni posetioci ovih skupova su imali priliku da slušaju izuzetno nadahnuta i zanimljiva izlaganja više od dvesta predavača, najeminentnijih stručnjaka iz oblasti menadžmenta kvalitetom.

Telefon: +381 37 410 710

Internet stranica:

E-mail: office@aqss.rs