ASIT

location: Beograd

Asocijacija za:

1. Računarstvo
2. Informatiku
3. Telekomunikacije

u nove medije Srbije

Telefon: +381 11 74 43 140

Internet stranica: