ARIA Conference & Events

lokacija: Beograd

ZAŠTO ARIA
Stručan, iskusan i dinamičan tim iskusnih profesionalaca (u poslednjih 20 godina, organizovali, koordinisali ili realizovali više od 200 različitih konferencijskih manifestacija, međunarodnih i nacionalnih kongresa i simpozijuma i specijalizovanih radionica sa praktičnom obukom)
Pouzdani kontakti sa celokupnom mrežom zdravstvenih ustanova
Vodjenje velikog broja stručnih udruženja
Pouzdana komunikacija sa medicinskom i farmaceutskom industrijom
Pouzdani i sigurni dobavljači
Individualan pristup svakom klijentu – „custom tailored approach“
Interaktivni sistem za registraciju, sakupljanje apstrakata, on line placanje, on line ocenjivanje i još mnogo toga…….
Transparentnost budžeta
Prikupljanje sredstava – fundraising

ŠTA VAM NUDIMO
Tipske aktivnosti koje u okviru organizacije i koordinacije projekta realizujemo su:

PREDKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI
Osmišljavanje strategije – Izrada strategije i konsalting prilikom planiranja događaja
Izrada koncepta i programa događaja
Izrada detaljnog budžeta i finansijsko planiranje
Informisanje i komunikacija sa svim ciljnim grupama
Komunikacija i realizacija poslovnih aranžmana sa sponzorima
Total design, priprema i štampa različitih vrsta materijala
Web menadžment
Osmišljavanje, izbor i realizacija prostorne infrastrukture
Izbor i realizacija tehnološke i audio-vizuelne infrastrukture i AV/TV produkcije
Komunikacija, priprema dolaska, transport i smeštaj gostiju
Organizacija ukupnih marketing i PR aktivnosti

KONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI
Sekretarijat kongresa, registracija učesnika, on – site menadžment
Protokol događaja i svečanog otvaranja
Priprema i ralizacija sponzorske izložbe i ostalih vidova prezentacije
Usluge prevođenja
Kompletan catering projekta
Kulturno-umetnički program
Socijalni program za prateće osobe

POSTKONFERENCIJSKE AKTIVNOSTI
Završna korespodencija sa svim učesnicima kongresa i sponzorima
Finansijski izvestaji
Postprojektne aktivnosti

Kontaktirajte nas

telefon: +381 11 26 00 978

Websajt:

email: office@aria.co.rs