Argument

location: Prijepolje

Centar za istraživanje u politici Argument osnovan je 2004. godine.

Vizija
Srbija, sa otvorenim, demokratskim i razvijenim lokalnim zajednicama.

Misija
Razvoj lokalne zajednice kroz povećanje učešća građana i građanki u donosenju odluka, uključivanje marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu, afirmisanje koncepta dobre uprave, istraživanje i razvoj javnih politika, obrazovanje građana za politiku, tolerancija, negovanje prekogranične saradnje, zaštita životne sredine.

Realizovani projekti:
- Budi-bolji, edukacija poljoproizvođača
- Bolesti zavisnosti - nasilje u porodici
- Demetropolizacija kulture
- Sport kao način življenja
- Edukacija političkog podmlatka
- Tehnike i veštine NVO rada
- Politika i civilno društvo
- Okvirna kovnencija za zaštitu nacionalnih manjina i mogućnosti za NVOe
- Multikonfesionalnost Prijepolja, bogatstvo razlika
- Međuetnička tolerancija i saradnja građana i lokalne vlasti
- Kordinator Mreže NVO Prijepolje
- Vizija održivog razvoja Prijepolja
- Promocija institucije ombudsmana u multietničkim opštinama Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Sjenica, Tutin i Novi Pazar
- Razvoj lokalne demokratije u Sandžaku
- Nacrt lokalnog ekološkog akcionog plana
- Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije (pilot projekat opština Prijepolje)
- Srbija u EU, Šta od toga imam Ja, Šta od toga ima Prijepolje
- Poboljšanje dobre vladavine, razvoj civilnog društva u jugozapadnoj Srbiji
- Savetodavna služba za građane
- Istraživačka zainteresovanost za upravljanje migracijama u jugozapadnoj Srbiji
- Povećanje uključenosti lokalnih zajednica u politički život i procese donošenja odluka između izbora
- Saradnja briše granice, IPA prekogranični projekat sa Crnom Gorom
- Jačanje demokratskih kapaciteta ruralnih mesnih zajednica
- Istraživanje etničke distance u jugozapadnom delu Srbije
- Zajedno ka zelenijoj budućnosti
- Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa (siromašni, osobe sa invaliditetom, žene, Romi, nezaposleni) u lokalnoj zajednici
- Izazovi lokalne demokratije
- Veća uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu
- Istraživanje korupcije u postupku hidrocentrala na Limu
- Istraživanje javnog mnjenja građana pred vanredne parlamnetarne izbore u Srbiji 2014.
- Јаčanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom
- Mreže – TACSO resurs centar
- Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju I obukama mladih osoba i efektima ovih programa u 2015. i 2016.
- Analiza pravnog I strateškog okvira za zapošljavanje mladih
- Participacija mladih u donošenju odluka
- Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard
- „Javni novac za javni interes“
- "Za Razvoj" - UN godina održivog turizma

Publikacije:
- Izborni i politički procesi u multikulturalnim sredinama
- Istraživanje etničkih odnosa u Jugozapadnoj Srbiji
- Nacrt lokalnog ekološkog plana za opštinu Prijepolje
- Odgovornost u politici
- Istraživačka zainteresovanost za upravljanjem migracijama u jugozapadnoj Srbiji
- Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa ( siromašni, osobe sa invaliditetom , žene, Romi, nezaposleni ) u lokalnoj zajednici
- Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju I obukama mladih osoba I efektima ovih programa u 2015. i 2016.
- Analiza pravnog I strateškog okvira za zapošljavanje mladih
- Participacija mladih u donošenju odluka
- Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard

Donatori:
- Fond za otvoreno društvo
- MATRA
- Ambasada Holandije u Beogradu
- EIDHR
- IPA
- Proprogram
- ISC
- Opština Prijepolje
- Tim za smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije
- OEBS
- Ambasada Velike Britanije u Beogradu

Mreže:
- Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope
- Mreža za monitoring razvojne pomoći
- Mreža za monitoring javnog interesa