Algotech

location: Beograd

Algotech је kompanija specijalizovana za dizajn i implementaciju sistema integrisanih komunikacija baziranih na najnaprednijim svetskim rešenjima i tehnologijama. Kompanija je osnovana 1992. godine i kao Algotech grupa uspešno posluje na području Srbije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Rumunije, Bosne i Hercegovine ali je prisutna i na tržištu Crne Gore i Slovenije.

Tokom prethodnih dvadeset pet godina poslovanja Algotech je postao jedan od vodećih regionalnih sistem integratora. Saradnja sa renomiranim svetskim kompanijama (Avaya, Cisco, Nice, Altitude, Teleopti, Microsoft, eGain i dr.) jedan je od ključnih faktora poslovnog uspeha kompanije. Pored saradnje sa navedenim kompanijama, Algotech je dospeo na lidersku poziciju zahvaljujući izuzetnoj pouzdanosti i kvalitetu implementiranih rešenja i usluga koje pruža veliki tim zaposlenih eksperata ali i sposobnosti da na pravi način anticipira tržišne trendove.

Danas, kada je digitalna transformacija poslovanja u punom zamahu, Algotech je kreirao strategiju diversifikacije poslovnog portfolia kao odgovor na nove tržišne izazove. Fokus poslovne orijentacije je usmeren na digitalizaciju procesa komunikacije, automatizaciju poslovnih procesa ali i na implementaciju drugih naprednih rešenja koja omogućavaju bolju integraciju komunikacionih i prodajnih kanala.

Promene poslovnog okruženja i primene novih tehnologija, koje digitalizacija kao koncept podrazumeva, su izuzetno brze i kompleksne, te kao takve predstavljaju izazov i finansijsko opterećenje ukoliko se ne napravi pravi izbor. Stoga je naš cilj unapređenje stepena zadovoljstva i lojalnosti klijenata, što se postiže kroz profesionalno ispunjenje poslovnih obaveza i kontinuiranu edukaciju zaposlenih, kao i kroz usvajanje korporativne kulture koja je zasnovana na potrebama i zadovoljstvu korisnika.

Algotech poseduje i nekoliko sertifikata o ispunjavanju ISO standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001.