Advantage Austria

location: Beograd

Kao ispostava Privredne komore Austrije i u svojstvu trgovinskog odeljenja Ambasade Austrije jedan od osnovnih delatnosti je da posredujemo i pospešimo trgovinske odnose između Srbije i Austrije.

Adventage Austria, sa mrežom od oko 110 predstavništava u više od 70 zemalja širom sveta, nudi austrijskim preduzećima i njihovim internacionalnim poslovnim partnerima širok spektar usluga. Ukupno oko 800 zaposlenih i 35 savetnika pružaju vam podršku u pronalaženju pravih isporučilaca robe i poslovnih partnera u Austriji.

Svake godine organizujemo oko 1.200 manifestacija radi uspostavljanja poslovnih kontakata. Osim toga, ADVANTAGE AUSTRIA pruža i usluge kao što su, na primer, uspostavljanje kontakata sa austrijskim preduzećima koja traže uvoznike, distributere i agente prodaje, ali i informacije o Austriji kao zemlji poslovnom partneru i nastupu na njenom tržištu.