Access MBA

location: Pariz

Access MBA je projekat Advent Grupe, nezavisne medijske agencije osnovane 2004. godine, specijalizovan za Visoku Edukaciju. Kompanija ima preko 60 eksperata iz više od 10 zemalja sveta koji pružaju personalizovane servise za međunarodne biznis škole i potencijalne studente. Njihova jedinstvena ekspertiza povezuje 40000 kvalifikovanih kandidata iz 200 najvećih biznis škola kroz organizovanje približno 100 međunarodnih događaja godišnje.

Kao osnivač i lider „Jedan-na-jedan“ edukativnih događaja, misija Advent Grupe je da razvije značaj međunarodnih edukativnih biznis prilika. Advent tim pruža potencijalnim studentima holističku podršku, od odabira pravog programa do uspešnog vođenja kroz prijemni proces.

Access MBA Tour
Access MBA Tour predstavlja seriju „Jedan-na-jedan“ događaja koji povezuju kvalifikovane MBA kandidate sa prijemnim direktorima kroz lične, lice-u-lice sastanke u preko 60 gradova širom sveta. Ovaj inovativni koncept razvijen je 2004. godine od strane osnivača i CEO kompanije, Kristofera Kutata, i od tada postavlja standarde edukativnih događaja u industriji.

Access Masters Tour
Kreiran 2009. godine, Access Master Tour predstavlja prilagođene događaje za specijalizovane master programe i kandidate. Potencijalni studenti se sastaju sa predstavnicima vodeđih biznis škola na „Jedan-na-jedan“ sastancima i grupnim diskusijama, i dobijaju personalizovane smernice u njihovoj potrazi za pravim master programom u menadžmentu, marketingu, finansijama, međunarodnom poslovanju, nauci i tehnologiji.