Škola stranih jezika Syllabus

location: Beograd

Škola stranih jezika i poslovne komunikacije IH Belgrade Syllabus (osnovana 1991. godine) je od 2006. članica International House World Organisation (IHWO), mreže visoko kvalitetnih škola širom sveta sa tradicijom dugom skoro 60 godina. IHWO garantuje najviše standarde kvaliteta i inovacije u nastavi stranih jezika i edukaciji predavača. IHWO je pridruženi član Evropske agencije za kvalitet jezičkih usluga (EAQUALS). IH Belgrade Syllabus škola je jedan od osnivača YALS asocijacije škola stranih jezika Srbije i autor za sada jedine aktivne inspekcijske šeme kvaliteta u zemlji. Takođe, naša škola je imala veliku ulogu u uvođenju standarda kvaliteta u Srbiji i obuci nastavnog kadra.

Tokom više od 20 godina našeg rada, realizovali smo mnoge ESP projekte (specijalizovani kursevi engleskog jezika) širom zemlje i autori smo nastavnog materijala za ESP nastavu iz različitih oblasti poslovanja. Uz našu pomoć, više od 6000 polaznika je naučilo strani jezik a mnogi polaznici su upisali fakultete u inostranstvu ili napredovali u karijeri zahvaljujući visokim rezultatima na međunarodnim ispitima stranih jezika.

Stručni tim nastavnika koji rade u našoj školi pored odgovarajuće univerzitetske diplome ima i međunarodne kvalifikacije za nastavnike stranih jezika. Takođe, IH Belgrade Syllabus škola ima kontinuirani sistem obuke nastavnika, čime se obezbeđuje da metod rada prati najnovija dostignuća u nastavi stranih jezika.

Škola IH Belgrade Syllabus je jedini akreditovani centar u zemlji (EA 025) za CELTA međunarodnu obuku nastavnika University of Cambridge ESOL.

PREDNOSTI IH BELGRADE SYLLABUS:
- Članica IHWO međunarodne mreže škola stranih jezika;
- IH metodologija i međunarodni IH sertifikati;
- Materijali i nivoi usaglašeni sa nivoima Saveta Evrope (CEFR) ;
- Profesori sa međunarodnim kvalifikacijama;
- Dodatne pogodnosti (biblioteka, konsultacije, klub IHWO);
- Kursevi stranih jezika u inostranstvu u IHWO školama širom sveta;
- IHWO on-line test znanja engleskog jezika.