Škola retorike i javnog nastupa

lokacija: Beograd

Škola funkcioniše kao trening sektor Centra za javni govor.

Bavimo se edukacijom na polju javnog nastupa i komunikacijskih veština i aktivizmom.