Čika Boca

location: Beograd

Čika Boca je udruženje roditelja, staratelja i prijatelja dece obolele od malignih bolesti. Članovi su roditelji i prijatelji dece lečene od malignih bolesti. Osnivači su roditelji lečene dece. Suočeni sa mnogim gorućim problemima dece koja su pogođena retkim i malignim bolestima, organizovali smo se prvo kao neformalna grupa 2010. godine, a od 2011. zvanično i registrovali organizaciju. Od tog trenutka realizovali smo nekoliko projekata i događaja sami ili u saradnji sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i svetu koji dele naše ciljeve.

VIZIJA
Srbija kao zemlja koja prihvata i primenjuje sve evropske standarde lečenje dece sa malignitetom.

MISIJA
Misija neprofitne, nevladine organizacije Čika Boce je postterapijska podrška deci i adolescentima, lečenih od maligniteta, u cilju socijalne reintegracije na prostoru RS, uz pomoć svih relevantnih društvenih činilaca.

Čika Boca se bavi od 2010. socijalnom inkluzijom dece i mladih lečenih od raka, unapređivanjem razvoja nivoa znanja i veština za život sa rakom i posle raka. Razvijamo inovativne programe i modele podrške za decu, mlade i porodice. Čika Boca je osnivač Srpske mreže za borbu protiv dečijeg raka.

Naša briga su deca i mladi lečeni od raka i njihova budućnost!