Dodajte događaj

PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager biće organizovan tokom cele godine.

ISO/IEC 38500 pruža principe za efektivno, efikasno i prihvatljivo korišćenje informacionih tehnologija (IT) u okviru organizacija i kompanija, za članove upravnih tela (koja mogu da imaju u svom sastavu vlasnike, direktore, partnere, izvršne rukovodioce itd.).

Takođe, standard pruža smernice onima koji savetuju, informišu ili pomažu menadžmentu organizacije da odlučuje o investiranju u IT ili u IT outsource angažovanje na osnovu relevantnih informacija.

ISO 38500 se odnosi na izvršne direktore, članove HR odeljenja unutar organizacije, pravnike, specijaliste računovodstva, udruženja i profesionalna tela, interne i eksterne pružaoce IT usluga (uključujući konsultante), IT auditore i IT revizore.

ISO/IEC 38500 trening za Lead menadžera IT upravljanja omogućava Vam da steknete stručnost da biste podržali i vodili organizaciju da uspešno ocenjuje, upravlja i prati model IT upravljanja, koji treba da je zasnovan upravo na ovom međunarodnom standardu.

Tokom ove obuke steći ćete, pored ISO/IEC 38500, i sveobuhvatno znanje najboljih praksi i osnovnih principa IT upravljanja kao što su COBIT i CGEIT.

To znači da ćete biti u mogućnosti da ih efikasno primenjujete u organizaciji kako biste osigurali dobro upravljanje informacionim tehnologijama.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).