Dodajte događaj

PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer

PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer biće organizovan tokom cele godine.

Obuka za vodećeg implementatora ISO/IEC 17025 omogućava Vam da razvijete neophodnu stručnost kako biste podržali laboratorije u ispunjavanju zahteva standarda primenom sistema kontrole kvaliteta zasnovanog na ISO/IEC 17025.

Tokom ovog trening kursa detaljno ćete razumeti najbolje prakse LMS-a u laboratorijama za testiranje i kalibraciju stvarajući pouzdane rezultate merenja i time otvarajući vrata laboratorije za akreditaciju i međunarodno priznavanje.

Nakon što savladate sve neophodne koncepte Sistema menadžmenta laboratorijom (LMS), možete položiti ispit i prijaviti se za sticanje personalnog sertifikata - PECB Certified ISO/IEC 17025 Lead Implementer.

Sticanjem ovog prestižnog PECB sertifikata za implementaciju, moći ćete da dokažete da imate praktična znanja i profesionalne mogućnosti za implementaciju ISO/IEC 17025 u bilo kojoj laboratoriji.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).