Dodajte događaj

PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer

PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer biće organizovan tokom cele godine.

Ovladavanje implementacijom i upravljanjem Sistemom menadžmenta kvalitetom (QMS) na osnovu međunarodnog standarda ISO 9001.

Ovaj petodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da razviju potrebnu stručnost za podršku organizacijama pri implementaciji i upravljanju Sistemom menadžmenta kvalitetom.

Učesnici će takođe dobiti potpuno razumevanje najbolje prakse, koja se koristi u cilju implementacije razmišljanja baziranog na riziku iz svih oblasti ISO 9001 kao i sagledavanju svih poslovnih procesa i drugih neophodnih dokumentovanih informacija kroz PDCA ciklus dr Deminga.

Ova obuka je istovremeno u potpunosti kompatibilna sa ISO 31000 (Principi i smernice za upravljanje rizikom) i ISO 9004 (Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije - Pristup preko menadžmenta kvalitetom).

Poseban naglasak u ovoj novoj ediciji ISO 9001 jeste na mapiranju procesa, ključnim indikatorima performansi, na uspostavljanju razmišljanja zasnovanog na rizicima i prilikama i naravno na kontinuiranom poboljšanju QMS prema PDCA ciklusu dr Deminga.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).