Dodajte događaj

PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor

PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor biće organizovan tokom cele godine.

Ovaj petodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da razviju neophodnu stručnost za audit (proveru) sistema upravljanja kvalitetom (QMS) na osnovu ISO 9001: 2015 i osiguraju da je organizacija kompetentna za održavanje sistema upravljanja kvalitetom.

Obuka za vodećeg Lead Auditora (LA) će osposobiti učesnike znanjem i veštinama da vrše audit primenom široko priznatih principa audita, procedura i tehnika.

Tokom ove obuke, učesnici će sticati neophodna znanja i veštine kako bi profesionalno planirali i sprovodili interne i eksterne audite u skladu sa ISO 19011 i pratili proces sertifikacije u skladu sa ISO 17021.

Na osnovu praktičnih vežbi učesnik će razviti veštine (ovladavanje tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i programom revizije, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta itd.) neophodne za efikasno sprovođenje audita uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom QMS prema međunarodnom standardu ISO 9001.

Poseban naglasak u ovoj novoj ediciji ISO 9001 jeste na mapiranju procesa, ključnim indikatorima performansi, na uspostavljanju razmišljanja zasnovanog na rizicima i prilikama i naravno na kontinuiranom poboljšanju QMS prema PDCA ciklusu dr Deminga.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).