Dodajte događaj

PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor

PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor organizujemo u našem prostoru tokom cele godine.

Obuka za vodećeg auditora ISO 50001 omogućava Vam da razvijete neophodnu stručnost za audite Sistema upravljanja energijom (EnMS) primenom široko priznatih principa audita, procedura i tehnika.

Tokom ovog kursa steći ćete znanje i veštine za planiranje i sprovođenje internih i eksternih audita u skladu sa ISO 19011 i u skladu sa ISO/IEC 17021 međunarodnim standardima.

Na osnovu praktičnih vežbi moći ćete da usavršite tehnike audita i da postanete kompetentni za upravljanje programom audita, timom za audit, komunikacijom sa klijentima i rešavanjem konflikata.

Nakon što budete stekli neophodnu stručnost za obavljanje audita, možete pristupiti ispitu i aplicirati za kvalifikaciju - PECB Certified ISO 50001 Lead Auditor.

Održavanjem sertifikata za vodećeg auditora pokazaćete da imate sposobnosti i kompetencije za audite organizacija na osnovu najboljih praksi upravljanja energijom.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).