Dodajte događaj

PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor

PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor

language: Serbian

IT i Tehnologija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor organizujemo u našem prostoru tokom cele godine.

ISO 45001 je prvi globalni standard za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, koji zamenjuje OHSAS 18001.

Obuka za vodećeg auditora ISO 45001 omogućava vam da razvijete neophodnu stručnost za obavljanje audita sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSMS) primenom široko priznatih principa audita, procedura i tehnika.

Tokom ovog kursa steći ćete znanje i veštine za planiranje i sprovođenje internih i eksternih audita u skladu sa ISO 19011 i ISO/IEC 17021-1 procesom sertifikacije.

Na osnovu praktičnih vežbi moći ćete da usavršite tehnike audita i postanete kompetentni za upravljanje programom audita, timom za audit, komunikaciju sa klijentima i za rešavanje svih vrsta konflikata povezanih sa ovom materijom.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena obuke je 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). Cena se odnosi na petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).