Dodajte događaj

PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Nova edicija 2019 vrhovnog standarda za upravljanje rizicima! Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager biće organizovan tokom cele godine.

ISO 31000 određuje principe i smernice za upravljanje rizicima kroz identifikaciju, procenu i ublažavanje rizika sa kojima se suočavaju organizacije.

Preporučuje se organizacijama da razvijaju, implementiraju i kontinuirano unapređuju okvir koji ima za cilj integrisanje procesa upravljanja rizicima u celokupno upravljanje, strategiju i planiranje, rukovođenje, procese izveštavanja, politike, vrednosti i kulturu organizacije.

Zašto je upravljanje rizicima važno za vas? ISO 31000 vas vodi ka identifikaciji potencijalnih rizika koji mogu ugroziti postizanje ključnih ciljeva.

To vam pomaže da odredite koji su rizici od suštinskog značaja za postizanje primarnih ciljeva pre nego što utiču na poslovanje, a efektivno zadržavaju sve ostale rizike pod kontrolom.

Kada nakon ovog petodnevnog trening kursa postanete sertifikovani za ISO 31000 time dokazujete da ste prošli odgovarajuću profesionalnu obuku, unapređujući upravljanje rizicima i veštine identifikacije rizika.

Prisustvo naših kurseva korisno je za vas jer vas čini konkurentnijim za poslodavce, koji danas očekuju od vas da posedujete profesionalne sertifikate.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).