Dodajte događaj

PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer

PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 14001 Lead Implementer biće organizovan tokom cele godine.

Ovladavanje implementacijom i upravljanjem Sistemom menadžmenta životnom sredinom (EMS) na osnovu međunarodnog standarda ISO 14001:2015.

Ovaj petodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da razviju potrebnu stručnost za podršku organizacijama pri implementaciji i upravljanju Sistemom menadžmenta životnom sredinom (ekologijom).

Učesnici će takođe dobiti potpuno razumevanje najbolje prakse, koja se koristi u cilju implementacije konteksta organizacije, aspekata životne sredine, ciljeva i mera za njihovo ostvarivanje u skladu sa ISO 14001.

U pogledu mera koje se odnose na rizike i prilike i drugih neophodnih dokumentovanih informacija koristiće se zahtevi bazirani na novoj ediciji standarda.

Ova obuka je takođe u potpunosti kompatibilna sa ISO 31000 (Principi i smernice za upravljanje rizikom).

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).