Dodajte događaj

PECB Certified ISO 13485 Lead Implementer

PECB Certified ISO 13485 Lead Implementer

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 13485 Lead Implementer biće organizovan tokom cele godine.

Obuka za ISO 13485 Lead Implementatora vam omogućava da razvijete potrebnu ekspertizu za podršku organizaciji u uspostavljanju, implementaciji, upravljanju i održavanju sistema upravljanja kvalitetom medicinskih uređaja (MDQMS) na osnovu međunarodnog standarda ISO 13485.

Tokom ovog trening kursa steći ćete i detaljno razumevanje najbolje prakse sistema za upravljanje kvalitetom medicinskih uređaja i sposobnost da poboljšavate ukupne performanse organizacije tako što ćete usvojiti znanja i veštine da u svom radu konstantno pružate bezbedne i kvalitetne medicinske uređaje.

Kurs je namenjen menadžerima ili konsultantima uključenim u upravljanje kvalitetom medicinskih uređaja, stručnim savetnicima koji žele da savladaju implementaciju sistema upravljanja kvalitetom medicinskih uređaja, licima odgovornim za održavanje usaglašenosti sa MDQMS zahtevima kao i članovima tima MDQMS-a.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). Cena se odnosi na petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).