Dodajte događaj

Onlne kurs: Upravljanje vremenom

Onlne kurs: Upravljanje vremenom

language: Serbian

Life coaching

Veoma je bitno naučiti balansirati između količine vremena kojom raspolažemo i obavezama koje u tom vremenu moramo da izvršimo. Zato je neophodno naučiti koristiti vreme na najbolji mogući način. Način na koji se postavljamo u odnosu na svoje radne, ali i druge obaveze je od krucijalne važnosti u ovom procesu.

Šta dobijate na ovoj radionici?
- Definisanje pojma vremena i upravljanja njime;
- Načine na koje da svoje vreme organizujete najbolje moguće;

Odgovore na pitanja:
- Kako da vreme kojim raspolažemo iskoristimo na najbolji mogući način?
- Zašto je vreme jedan od retkih resursa?
- Koliko način života i rada utiču na proces upravljanja vremenom?
- Koliko je organizovanost bitna i zašto neki ljudi nisu organizovani?
- Zašto je sam proces upravljanja vremenom bitan?
- Šta je još od važnosti za efikasno upravljanje vremenom?

Pricing options

1.000,00 RSD