Dodajte događaj

Online obuka: CESIM - Globalna simulacija

Testirajte svoje menadžerske sposobnosti - postanite pobednik u društvu najboljih beogradskih kompanija.

Online obuka: CESIM - Globalna simulacija

language: Serbian

Marketing i Mediji

Cesim moduli studija slučaja omogućavaju učesniku da na web platformi rešava poslovnu studiju slučaja. Tom prilikom kompanija „ne beleži realne gubitke“. Koristi se „zatvoren sistem vežbanja“.Cesim moduli studije slučajeva sadrže dokument koji predstavlja poslovni izazov. Na početku simulacije, unapred su zadati isti parametri poslovanja koje učesnik kasnije menja na osnovu svojih „poslovnih odluka“.

Prednosti globalnog poslovnog alata su:
- Usavršavaje pojedinaca i timova na principima teorija i prakse
- Takmičenje sa svog radnog mesta bez obzira na lokaciju i vreme dana (i noći)
- Pristup platformi tokom 24h i nakon obuke
- Takmičenje istovremeno na različitim geo lokacijama
- Deomonstracija znajna, veština i stečenih iskustava
- Učenje: rad, vežba i analiza studija slučaja i nakon završetka radnog vremena
- Izuzetna platforma za jednodnevne i višednevne obuke
- Cesim vam omogućava da kreirate poslovne planove na osnovu izabrane sudije slučaja
- Učesnici nakon svake runde dobijaju uvid u sve odluke drugih učesnika
- Svako donošenje odluka predstavlja jednu rundu. U proseku se tokom jedne runde donese od 60 do 90 odluka
- Rad na Cesim platformi predstavlja vežbu prilikom koje se učesnik upoznaje sa efektima svih poslovnih odluka tokom pripreme plana, realizacijom i rezultatima kako na svoju kompaniju, tako i uticaj na tržište
- Svi učesnici imaju identičan format poslovnog plana i sistema izveštavanja. Nema potrebe za dodatnim tabelama
- Svi učesnici dobijaju Cesimov sertifikat

U kreiranju svih simulacija učestvovali su profesori i stručnjaci iz kompanija širom sveta. Cesim moduli su uređeni tako da predstavljaju vernu simulaciju realnog poslovnog slučaja studije slučaja jedne kompanije. Cesim moduli se dnevno koristi na više od 55 tržišta širom sveta i pokrivene su skoro sve oblasti poslovanja.