Dodajte događaj

Online kurs: Upravljanje stresom

Online kurs: Upravljanje stresom

language: Serbian

Life coaching

Na ovoj radionici ćemo naučiti, savladati i proći tehnike, veštine i alate savladavanja stresnih situacija.

Dobićemo odgovore na pitanja:
- Šta je stres i koje su njegove osnovne karakteristike?
- Koji su njegovi osnovni uzroci?
- Na koji način možemo upravljati njime?
- Da li stres možemo eliminisati u potpunosti i da li stres ima svoje pozitivne efekte?
- Koliko promena životnog stila ima uticaja na količinu stresa koju osećamo?
- Koje su fiziološke i saznajne tehnike kojima možemo upravljati stresom?

Pricing options

1.000,00 RSD