Dodajte događaj

Online kurs: Emocionalna i socijalna inteligencija kroz komunikaciju i odnose

Online kurs: Emocionalna i socijalna inteligencija kroz komunikaciju i odnose

language: Serbian

Life coaching

Interpersonalne veštine su veštine pravilnog stava prema raznim oblicima komunikacije. Ovladavanje njima znači i kako se kvalitetno adaptirati na poslovno i svako drugo okruženje, kako se postaviti prema konfliktu, kako uspešno sarađivati sa drugima. Učeći i usvajajući interpersonalne veštine stvaramo prostor za ispunjenje sopstvenih potreba i potreba drugih.

Šta se podrazumeva pod interpersonalnim veštinama?
- veština slušanja;
- opažanje i osvešćen doživljaj;
- manifestacije komunikacije;
- prepoznavanje uloga u komunikaciji;
- koju ulogu igraš;
- koju ulogu igram;
- zašto uloge.

Ovladavanje interpersonalnim veštinama je osnova kvalitetnih odnosa svake vrste, širenja granica tolerancije, a time i ličnog prosperiteta.

SOCIJALNA I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA:
Da bismo pravilno funkcionisali u odnosu na okolinu i na sebe same, neophodno je razvijati socijalnu i emocionalnu inteligenciju. Moglo bi se reći da jedna bez druge ne mogu da egzistiraju.

Socijalna inteligencija podrazumeva:
- razvijanje povezanosti i simpatije sa drugima;
- razvijanje veštine procene različitih društvenih situacija;
- adaptiranje na različite spoljne situacije;
- pronalaženje adekvatnog načina komunikacije sa okolinom;
- samokontrolu.

Socijalno inteligentni ljudi imaju visok nivo empatije i socijalne adaptibilnosti.

Emocionalna inteligencija podrazumeva:
- razumevanje sebe;
- upravljanje sopstvenim osećanjima;
- samoprihvatanje;
- samootkrivanje;
- odgovornost prema drugima;
- odgovornost prema sebi;
- takođe samokontrolu.

Bez emocionalne inteligencije nema samomotivacije, osoba je ograničena u regulisanju svojih osećanja i raspoloženja, ima teškoće u obuzdavanju osećanja ili reakcija… što vodi ne samo ka ličnim frustracijama i nezadovoljstvu već i ka nemogućnosti izgradnje zdravih interpersonalnih odnosa i dobrog života u odnosu na svet u kome živi.

Rad na socijalnoj i emocionalnoj inteligenciji neodvojivi je deo rada na sebi, tačnije na samospoznaji koja dovodi do samorealizacije.

Pricing options

500,00 RSD