Dodajte događaj

Online kurs: Definisanje karijernog cilja

Online kurs: Definisanje karijernog cilja

language: Serbian

Life coaching

Kreiranje ciljeva je prevashodno pokazatelj našeg stava prema onome što taj cilj po sebi jeste.

Imati ispravan i delotvoran stav kada je o ciljevima reč, znači imati bazu, plan, korake, faze i ishode.

Planiranje karijere je važan aspekt našeg života. Prema modernoj definiciji, pod karijerom podrazumevamo postignuća, uspeh, napredovanje, moć, slavu i sigurnost. Svi primeri su vezani za karijeru jer dolaze iz raznih pobuda i motiva. Prema savremenom shvatanju takođe, karijeru čini naš posao, na koji utiče stečeno obrazovanje, porodica i slobodno vreme. Pored rada na ličnim potencijalima, potrebno je ovladati određenim veštinama odlučivanja, planiranja i postavljanja ciljeva.

Planiranje karijere je važan aspekt našeg života. Odnosi se na konceptualni proces koji zahteva pametnu pripremu i jasno definisane aspekte.

O bitnosti karijernog cilja i segmentima rada na istom, a o čemu će se praktično vežbati na Radionici:
- Samoprocena, tačnije procena ličnih karakteristika;
- Procena ličnih profesionalnih karakteristika;
- Procena ličnih karakteristika u odnosu na primarnu i sekundarnu/alternativnu profesiju;
- Šta je SWOT analiza, čemu služi i kako se radi;
- Kako samospoznaja dovodi do realizacije manjih i velikih projekata koje smo postavili kao cilj i šta tada samorealizacija zapravo znači.

Pricing options

1.000,00 RSD