Prevodilačka agencija Spotter

lokacija: Bulevar Mihajla Pupina 10ž, 11070 Novi Beograd, Srbija

Vođena potrebama svojih klijenata, Agencija Spotter:
- Nudi besplatnu i brzu procenu cene i vremena neophodnog za prevod
- Nudi usluge usmenog i pisanog prevođenja
- Nudi usluge sudskih prevodilaca za sve jezika
- Nudi i lekturu teksta
- Nudi uslugu preuzimanja i dostave prevedene dokumentacije na željenu adresu
- Nudi usluge grafičke obrade teksta (tako da prevod bude i vizuelno identičan originalu)
- Dostupna je 24h
- Na raspolaganju ima veliki broj prevodilaca, čime je u prilici da ispuni i najkraće rokove
- Nudi uslugu iznajmljivanja tehničke opreme neophodne za simultano prevođenje i konferencije
- Popuste na količinu i ugovorom definisane poslove

Prevodilačke usluge