Medium Tim

lokacija: Rasadnik 12/7, 18000 Niš, Srbija

Agencija “Medium-Tim” osnovana je sa ciljem da postane čvrsto pozicionirana u Nišu i na jugu Srbije u oblasti konsaltinga i menadžmenta u medijima. Dugoročni plan Agencije je da se proširi područje rada na celoj teritoriji zemlje i uspostavi saradnju sa susednim zemljama.

Zbog konstantnih trzavica i loše situacije u medijima u regiji, osnovni cilj je često nedostižan. Međutim, cilj koji se ogleda u uspostavljanju pravila u radu između medija i klijenata je mesto koje agencija treba uzeti, i za sada smo na pravom putu.

Agencija “Medium-tim” je realizovala veliki broj različitih projekata, a bavi se i organizovanjem javnih nastupa, gostovanja i nastupa u medijima, organizovanjem javnih događaja, seminara i simpozijuma.

Sarađujemo sa velikim brojem medijskih radnika i stučnjaka iz oblasti medija- novinara, snimatelja, fotografa, čime možemo odgovoriti svakom Vašem zahtevu.

Audio-video oprema