Food & Beverage Group

lokacija: Bulevar Zorana Đinđića 121, 11070 Novi Beograd, Srbija

Food & Beverage Group je privredno društvo, sa sedištem u Beogradu, koje je registrovano za obavljanje delatnosti keteringa.

Društvo obavlja i poslove pripreme i služenja hrane i pića, kao zakupac restorana u poslovnoj zgradi JUBMES banke a.d., u ulici Bulever Zorana Đinđića 121. Beograd.

Stručnost i dugogodišnji kulinarski staž naših zaposlenih garant su kvaliteta naših usluga.

Ketering