Tehnološko-matalurški fakultet Beograd

Nekategorisan prostor

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija.

Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija.

Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa.

Telefon: +381 11 33 70 460

Internet stranica: tmf.bg.ac.rs

E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs