Sportski centar Čair

Nekategorisan prostor

Početak ove priče je još davne 1966. god. Kada je osnovana Uprava za sport koja je kasnije prerasla u Direkciju za izgradnju sportskih objekata, zatim u Radnu organizaciju da bi danas od 1990.god. nosio ime Ustanova za fizičku kulturu SPORTSKI CENTAR „ČAIR“.

Danas S.C. “Čair“ čine sledeći objekti: Sportska hala, Zatvoreni bazeni, Gradski stadion, Stonoteniski dom, Sala za borilačke sportove, Hala Dušan Radović, Hala Miroslav Antić i Ledena dvorana. Sa razvojem grada i sporta ukazala se potreba za izgradnjom objekta za sve sportiste grada.

Telefon: +381 18 511 979

Internet stranica: sccair.rs