RPK Leskovac

Konferencijski centar

Regionalna privredna komora Leskovac nastupa u ime više hiljada preduzeća i preduzetnika koji posluju na teritoriji Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Zbog 45 godina duge tradicije i brojnosti članstva, kao i činjenice da nam pristupaju i oni privredni subjrekti koji zakonom nisu obavezni na to, javnost nas vidi kao autoritativan glas o najbitnijim pitanjima privrednog razvoja.

Povereno nam je da:
- pokrećemo inicijative i učestvujemo u pripremama za donošenje zakona, propisa i mera iz oblasti privrede i tekuće ekonomske politike;
- učestvujemo u pripremi i dajemo mišljenje na nacrte i predloge zakona i propisa u oblasti privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike;
- proučavamo pitanja i pojave u privrednom životu i ocenjujemo njihovo dejstvo na privredu Republike Srbije;
- podstičemo istraživanja u oblasti naučno- tehničkog i tehnološkog razvoja.
- unapređujemo i uspostavljamo poslovne veze sa inostranstvom i predstavljamo privredu Republike Srbije u zemlji i izvan nje.
- usklađujemo interese naših članica.

Stručnim i profesionalnim radom svakodnevno stojimo našim članovima na raspolaganju sa zadatkom da:
- pružimo i organizujemo stručnu pomoć radi poboljšanja i unapređenja poslovanja članova Komore
- unapređujemo preduzetništvo i menađžment, pratimo i prenosimo međunarodna iskustva u tim oblastima
- pružamo pravovremene i kvalitetne informacije našim članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera
- organizujemo predavanja, seminare i specijalizovane kurseve radi usavršavanja i obuke kadrova