Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Nekategorisan prostor

Regionalni centar je prva institucija u Srbiji regionalnog tipa za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Osnovan je kroz projekat "Podrška kraljevine Norveške osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju", u kome su partneri bili Vlada Kraljevine Norveške, Ministarstvo prosvete i Grad Niš.

Regionalni centar sarađuje sa još 11 centara u Srbiji, koji svi zajedno čine Mrežu Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije.

Mreža Regionalnih i Centara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju formirana je kao udruženje 2011. sa ciljem da koordiniše radom 12 postojećih Centara osnovanih u sledećim mestima: Niš, Užice, Čačak, Kikinda, Kruševac, Smederevo, Leskovac, Kanjiža, Šabac, Kragujevac, Novi Pazar i Knjaževac. Odluke Ministrastva prosvete o lokacijama Centara bila su u skladu sa strateškim opredeljenjima i principima decentralizacije, jednakosti i dostupnosti sistema stručnog usavršavanja nastavnika.

Regionalni centar sarađuje sa Ministarstvom prosvete i nauke i Školskim uprava, Nacionalnim Centrom za profesionalni razvoj, Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Zavodom za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, lokalnom samoupravom i zajednicom i vaspitno-obrazovnim ustanovama na lokalu.

Tokom svih aktivnosti formira se i održava baza podataka. Regionalni centar je i Resurs centar jer se u njemu nalazi biblioteka sa stručnom literaturom, metodičko-didaktičkim, pedagoško-psihološkim, video i audio materijalima.

Kontaktirajte nas

telefon: +381 18 202 300

Websajt: rcnis.edu.rs

email: info@rcnis.edu.rs