Poslovni Inkubator Novi Sad

Nekategorisan prostor

Poslovni inkubator predstavlja pogodan prostor za nove preduzetničke poduhvate, ubrzanje i razvoj novih proizvoda - usluga na tržištu. Osnovan je 2010. godine od strane Grada Novog Sada, VIP-a, Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu i JKP Informatike sa ciljem podrške, pre svega, mladim preduzetnicima.

Namenjen onima koji imaju inovativne ideje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ili kreativne industrije. Naš fokus je na idejama koje su bazirane na znanju i novim tehnologijama, a čije potencijalno tržište svojim obimom dozvoljava veliku skalabilnost i profit.

Inkubator se sastoji od 800m2 prostora kojeg čine 25 kancelarija (na spratu prat 14, u prizemlju 11), 1 konferencijska sala, i 2 sale za sastanke, 2 kuhinje sa neverovatna 2 aparata za kafu! Druge pomoćne prostorije uključuju prostor za rekreaciju (stoni fudbal) i odmor (cvetna bašta).