Narodno pozorište u Beogradu

Nekategorisan prostor

Zgrada pozorišta sagrađena je 1869. po projektu Aleksandra Bugarskog, sa svim karakteristikama pozorišne arhitekture svoga doba i poštovanjem regulacije okolnog prostora. Više puta je prepravljana i dograđivana, tako da je od prvobitne građevine vrlo malo očuvano. Preziđivanja i prepravke vršene su već 1885. i 1903, a veća prepravka od 1911–1922, sa prekidima, po projektu Josifa Bukavca.

Spoljni i unutrašnji izgled i klasicistička stilska obeležja izmenjeni su u rešenje kojim dominiraju masivni bočni piloni koji flankiraju ulaz i plastična dekoracija zakasnelih secesijskih reminiscencija. Dograđene su i nove prostorije u istočnom delu, povećan gabarit, vršene izmene u enterijeru, urađene plafonske kompozicije S. F. Kolesnikova.

U bombardovanju 1941. zgrada je znatno oštećena, tako da je kasnijim opravkama i rekonstrukcijama arhitektonska forma pretrpela nove izmene. Rekonstrukcija enterijera vršena je 1965. po projektu Nikole Šercera, a obimnom rekonstrukcijom iz 1986–1989. vraćeno je stanje i izgled pozorišta iz 1922, prema koncepciji J. Bukavca, sa znatnim izmenama na eksterijeru i enterijeru. Tada je dograđen deo zgrade prema ulici Braće Jugovića, oblikovan po savremenim arhitektonskim shvatanjima, uz korišćenje novih tehnologija.