Kulturni centar Jagodina

Nekategorisan prostor

Današnji Kulturni centar Jagodina nastao je u periodu 1950 – 1951. godine kada je otvorena Velika sala sa 770 mesta, za tadašnje uslove jedna od najlepših i najakustičnijih dvorana u celoj tadašnjoj Jugoslaviji.

U tom periodu počela je izgradnja Male sale, koja je završena i zvanično puštena u rad 1964. godine. Od naredne, 1965. ustanova radi u sklopu Radničkog univerziteta sve do 1974, kad se osamostaljuje i prerasta u Omladinski kulturni centar.

Skupština opštine Jagodine donela je 26. 12. 1991. godine Odluku kojom se Kulturni centar Jagodine organizuje kao Javna ustanova kulture – Kulturni centar ,,Svetozar Marković'' i to je zvanični naziv koji se koristi i danas.

Kulturni centar Jagodine je polivalentna ustanova kulture, što znači da se pod njenim krovom odvijaju filmski, pozorišni, likovni, naučni, kulturno-zabavni, dečji, muzički, naučni programi i tribine, amaterski kulturno – umetnički sadržaji, Škola animiranog filma i još niz kulturnih aktivnosti.