Jubmes banka

Nekategorisan prostor

Poslujući u skladu sa Zakonom o bankama od 1997.godine, sa licencom za obavljanje svih bankarskih poslova u okviru korporativnog bankarstva i poslovanja sa stanovništvom, na domaćem i na međunarodnom tržištu, Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju - JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.

U domaćem sektoru bankarsko-finansijskih usluga, JUBMES banka je, shodno svom strateškom razvojnom opredeljenju, pozicionirana kao finansijska institucija univerzalne orijentacije koja svojim klijentima pruža širok spektar tradicionalnih komercijalnih bankarsko-finansijskih proizvoda i usluga (depozitni poslovi, kreditni i garancijski poslovi, poslovi platnog prometa, poslovi sa stanovništvom, pravno-finansijski konsalting i dr.).