Hotel N Beograd

Hotel

Po svojim osobenostima i prepoznatljivom imidžu, HOTEL "N" spada u kategoriju gradskog poslovnog hotela - ekonomske klase. S obzirom na lokaciju, opremljenost i sadržaje sa kojima raspolažemo, definisali smo osnovne ciljne grupe gostiju: poslovni gosti, sportske ekipe i turističke (tranzitne) grupe i učesnici seminara. Naravno, da su naša vrata širom otvorena svima onim koji su zainteresovani za saradnju i naše usluge.

Od sadržaja HOTEL "N" ima, 127 udobnih soba (3 velika apartmana ), restoran sa nacionalnom kuhinjom, aperitiv bar, konferencijski centar (2 sale),dva polupanoramska lifta i parking ispred hotela koji je pokriven video nadzorom.

Organizujemo seminare, treninge, prezentacije, promocije, korporativne proslave, poslovne ručkove, koktele, bankete, svadbe i druge slične skupove i svečanosti.