Hotel Mediteran

Hotel

Hotel Mediteran smešten je u atraktivnom turistickom mestu Bečići, na samo 2 km od Budve. Već samo ime hotela govori o autentičnosti, harmoniji i egzotičnosti koju poseduje. Gostima Hotela Mediteran pruža se mogucnost da uživaju u jedinstvenom ambijentu koji je spoj prirodnih elemenata: vode, kamena i zelenila. Sam element vode je posebno značajan za celi koncept hotela gde je bazenima prekrivena površina od preko 1750 m².

Hotel je 2008. nagrađen sa Wild Beauty Award za najbolji hotel koji svojim specifičnostima doprinosi poboljšanju turističke ponude Crne Gore. Raspolaže sa 230 dvokrevetnih i trokrevetnih soba (547 ležaja).

Mediteran resort, pored hotela čini i više zasebnih celina koje svojim specifičnostima doprinose kvalitetnoj i prepoznatljivoj ponudi ne samo hotela Mediteran, već i cele Crne Gore:
- Kongresni centar Mediteran
- Wellness & Spa centar Mediteran
- Aqua park Mediteran
- Restorani, kafeterije, barovi

Internet centar
Ukoliko Vaš odmor od posla i svakodnevniih kontakata s „celim svetom“ morate prekinuti, a sa sobom neste poneli laptop - ne brinite! U sklopu našeg hotela osigurali smo Vam prostor za neometan rad. Imamo prostoriju opremljenu kompjuterima priključenim na super brzi Internet. Pored toga nudimo Vam i usluge štampanja i kopiranja.