Elektrotehnički fakultet Beograd

Nekategorisan prostor

Elektrotehnički fakultet je vrhunska obrazovna i naučna institucija za oblast elektrotehnike i računarstva, koja obavlja delatnosti za koje je registrovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i drugim važećim propisima. Delatnosti kojima se bavi Elektrotehnički fakultet preciznije su definisane Statutom Elektrotehničkog fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Misija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:
Da studentima obezbedimo vrhunsko obrazovanje u oblasti elektrotehnike i računarstva, podstičući njihovu kreativnost, odgovornost, istraživački duh i timski rad. Da kompanijama obezbedimo izuzetne inženjere, koji će biti u stanju da unaprede njihovu produktivnost, inovativnost i konkurentnost na tržištu, pre svega u Srbiji, ali i bilo gde u svetu. Da svojim naučno-istraživačkim radom permanentno doprinosimo tehnološkom napretku, informatizaciji i sveukupnom stepenu razvoja naše zemlje.

Vizija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:
Da budemo vodeća visokoškolska ustanova u oblasti elektrotehnike i računarstva na prostoru Jugoistočne Evrope, posvećena poštovanju najviših standarda u nastavi, nauci i primenjenim istraživanjima.