Blanchard International Serbia

Nekategorisan prostor

Blanchard International Serbia je zvanično osnovan 2014. god. i trenutno radi ne samo na teritoriji Srbije, već i zemalja u regionu. Istorija i iskustvo ovog tima sežu dosta godina unazad. Zapravo, Blanchard International Serbia tim je nastao 2012.

Kada su se srele sa zajedničkom vizijom i vrednostima i udružile snage agencija sa Kipra: Blanchard Leadership Group-a (osnovan 2010.) i agencija iz Srbije: H.art development centra (osnovan 2006).

Članovi ovog velikog tima pružaju konsultantske usluge za svoje klijente na srpskom, grčkom, engleskom, albanskom i bugarskom jeziku.

Gallery

Telefon: +381 11 375 24 26

Internet stranica: blanchard.rs

E-mail: info@blanchard.rs