Biznis centar gradske opštine Savski venac

Konferencijski centar

Biznis centar opštine Savski venac planiran je kao epicentar razvoja biznisa, mesto okupljanja i podrške ubrzanom razvoju sektoru MSP opštine. Glavni cilj osnivanja Biznis centra je jačanje privrede opštine Savski venac kroz institucionalnu podršku i sveobuhvatne programe podrške MSP sektoru.

Posebni ciljevi su:
- Povećanje broja novoosnovanih MSP
- Generisanje i povećanje zaposlenosti na opštini Savski venac

Funkcije Biznis centra razvijaće se kroz Klub privrednika, Job shop, kroz Projektni centar opštine, a centralna funkcija Biznis centra biće biznis inkubacija, organizovana u skladu sa primerima dobre prakse EU i razvijenih zemalja, a po modelu koji se kod nas već uspešno primenjuje u Poslovno-tehnološkom inkubatoru tehničkih fakulteta Beograd (www.bitf.rs).

Najvažnije usluge koje pružaju kapaciteti za inkubaciju obuhvataju: subvencionisani zakup prostora, organizovan pristup ekspertizi, iskustvima, savetodavnim uslugama, logistici i mentorstvu u početnim fazama života preduzeća.

Biznis inkubatori se generalno definišu kao specifični, fizički kapaciteti za nova preduzeća i preduzeća u razvoju (start-up preduzeća), koji prućaju pružaju kancelarijski prostor, infrastrukturu i razne poslovne usluge i podršku, što poboljšava sposobnost start up preduzeća da započnu i vode svoje poslovanje u ranim fazama razvoja. Preduzeća imaju pristup tehničkoj opremi (interne i eksterne računarske mreže, oprema za fotokopiranje, telefonske linije itd).

Inkubatori se smatraju posebno privlačnim u zemljama u tranziciji, pošto mogu pomoći u smanjivanju barijera za poslovanje, udruživanjem know-how i smanjivanjem fiksnih troškova.

Gallery