Zloupotrebe u finansijama i računovodstvu

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Moderno poslovanje današnjice stvara ogroman prostor za kreiranje i ekspanziju različitih vrsta prevara čije su žrtve kompanije, poslovni partneri i zaposleni. Naravno, ni klasične metode prevara ne nestaju, već se samo transformišu i prilagođavaju novom okruženju.

Prevare ugrožavaju poslovanje kompanije na mnogo načina, utiču na ugled, prihode, poverenje kreditora i mogu izazvati nesagledive posledice.

Kako uočiti zloupotrebe u finansijskim izveštajima? Koje tehnike i alate možete koristiti? Zašto je upravljanje zalihama pogodno za prevare? Kako detektovati prevare prilikom transakcija u gotovini i isplatom novca sa računa?

Na ovom seminaru ćete, između ostalog, saznati više o:
- Otkrivanju prevara i manipulacija u finansijskim izveštajima
- Procesu forenzičke revizije i najznačajnijim segmentima
- Tehnikama i alatima za otkrivanje zloupotreba u finansijskim izveštajima
- Svi polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju seminara koji izdaje kompanija Forum Media

TEME SEMINARA
- Najčešći počinioci finansijskih prevara i malverzacija
- Proces forenzičke revizije
- Prevare u finansijskim izveštajima (bilans stanja, bilans uspeha, cash flow)
- Prevare unutar kompanije prilikom transakcija u gotovini
- Prevare unutar kompanije prilikom isplate novca sa računa
- Upravljanje zalihama – najčešći način prevare
- Banke – izazovi borbe protiv „fraud“-a
- Saveti za suzbijanje finansijskih prevara i malverzacija

SEMINAR JE NAMENJEN:
Preduzetnicima, direktorima, finansijskim direktorima, revizorima, računovodstvenim specijalistima, finansijskim konsultantima, finansijskim analitičarima, top menadžmentu, onima koji žele da preventivno deluju na prepoznatljive signale prevare, kao i svima ostalima kojima je ova tema predmet interesovanja.

Cene karata

Cena obuke iznosi 15.600,00 RSD + PDV