Zloupotreba bolovanja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad zaposlenog? Možete li neposredno da kontaktirate izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere privremene sprečenosti za rad Vašeg zaposlenog? Možete li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formirate komisiju za proveru bolovanja? Možete li utvrditi obavezu zaposlenog da Vas kao poslodavca obaveštava o toku lečenja?Možete li uputiti zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja?Dobijte odgovore na ova i druga pitanja iz prakse na seminaru koji organizujemo sa renomiranim predavačimaNakon seminara ćete:

- Moguće uzroke bolovanja: bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti i dr.

- Postupak za ostvarivanje bolovanja i moguće trajanje privremene sprečenosti

- Sve korake u vezi sa upućivanjem zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja

- Postupak za proveru bolovanja: institucionalnu i internu

- Steći ćete sertifikat nemačke kuće Forum Media a i upoznati kolege iz strukeTEME SEMINARA

- Pravna regulativa za oblast bolovanja (zakoni i podzakosnki akti i nadležnosti stručno-medicinskih organa po pitanju bolovanja)

- Uzroci bolovanja (bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti, nega člana uže porodice)

- Postupak za ostvarivanje bolovanja (moguće trajanje privremene sprečenosti za rad u zavisnosti od uzroka, ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad – izabrani lekar, prvostepena lekarska komisija i drugostepena lekarska komisija)

- Upućivanje zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja (mogućnost upućivanja i obaveza upućivanja zaposlenog na ocenu radne sposobnosti, organ nadležan za ocenu radne sposobnosti, utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti – invaliditeta, odnosno preostale radne sposobnosti i njihov uticaj na radno-pravni status zaposlenog)

- Provera bolovanja – institucionalna i interna (šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu privremene sprečenosti za rad, na koji način i u kojim rokovima – može li neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere; može li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formira komisiju za proveru bolovanja, na koji način treba da postupa komisija; može li da utvrdi obavezu zaposlenog da poslodavca obaveštava o toku lečenja…)

- Najčešći načini zloupotrebe bolovanja i potencijalne greške poslodavaca (primeri iz prakse i saveti za prevazilaženje problema)Predavači: Zoran Lazić,Milica BondžićCene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene I dopune Zakona o radu”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!