Zapošljavanje stranaca i upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo iz 2015. godine i pored značajnih rezultata, nije ostvario očekivane efekte u delu koji se odnosi na prikupljanje i analizu podataka pri zapošljavanju stranaca. Iz tih razloga, kao i u cilju smanjenja dodatnog administriranja za poslodavce i u cilju sprečavanja zloupotrebe instituta upućivanja zaposlenih, pristupilo se izmenama i dopunama ovog zakona. Novi zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 50/18 od 29. juna 2018. godine – u primeni je od 7. jula 2018. godine. Novine u Zakonu su od značaja za:
- poslodavce koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo i
- uslužne firme koje obavljaju administrativne i menadžerske poslove u vezi sa upravljanjem ljudskih resursa

Na seminaru ćemo se osvrnuti na novine u ovom zakonu, kao i na iskustva iz dosadašnje primene zakona, razgovarati o konkretnim problemima u praksi koji su učesnici radionice imali u primeni ovog zakona i iznaći rešenja za njihovo prevazilaženje.

Primena Zakona o zapošljavanju stranaca od 4. decembra 2014. godine otvorila je i neka pitanja sa kojima se susreću svi koji zakon sprovode što je doprinelo izmenama i dopunama Zakona, koje su stupile na snagu 25. decembra 2017. godine i izmena koje su stupile na snagu jula 2018. godine. Na seminaru ćemo se osvrnuti na probleme koje se u praksi javljaju prilikom primena zakonskih propisa i na primeru konkretnih situacija ćemo dati rešenja za prevazilaženje ovih problema.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Službeni glasnik RS, broj 75/14), regulisano je i zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima kojima je prethodni uslov izdavanje radne dozvole. Takođe, Zakonom o radu uređena su opšta prava zaposlenih kako domaćih tako i stranih državljana, što će takođe biti jedna od tema seminara.

Cilj seminara:
Upoznavanje sa novinama u  Zakonu o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i  postupkom izdavanja dozvola za rad.

Ciljna grupa:
Poslodavci koji zapošljavaju strance.

Teme:
- Novine u Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
- Nova ograničenja propisana Zakonom kada je u pitanju upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
- Koje dosadašnje obaveze poslodavca su ukinute
- Ključne obaveze poslodavaca
- Vrste dozvola za rad u Republici Srbiji
- Postupak izdavanja dozvola za rad (ponošenje zahteva, dokazi i dr.)
- Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa sa stranim državljaninom i mogućnost njegovog produžavanja
- Ostvarivanje prava iz radnog odnosa stranog državljanina u Republici Srbijii

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- razume i u potpunosti primeni Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
- otkloni nedoumice u dosadašnjoj praksi u primeni ovog zakona
- se upozna sa novinama u zakonu koje se odnose na obaveze poslodavca
- unapredi svoje znanje u ovoj oblasti
- pronađe rešenja za probleme u primeni zakona
- prepozna za koji vrstu dozvole za rad treba da podnese zahtev, kome da podnese zahtev i koje dokaze da dostavi
- aplicira za dozvolu za rad u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
- sazna kakav ugovor sa stranim državljaninom može da se zaključi u Republici Srbiji
- sazna koja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruju strani državljani u radnom odnosu u Republici Srbiji

Treneri:
- Sanja Gavranović
viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne i upravno nadzorne poslove za oblast zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Snežana Bogdanović
viši savetnik, šef Odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti rada u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cene karata

Cena treninga: 20.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com